Patakaran sa Cookie

Ano ang ibig naming sabihin sa mga cookie?

Ang cookie ay isang maliit na text file na binubuo ng mga bilang at titik na nada-download at naitatabi sa iyong device o isang partikular na browser na iyong ginagamit upang bumisita sa mga website. Ang mga cookie ay mga memorya na naitatabi pagkatapos mong bumisita sa ilang mga pahina o mga website.

Ngayon, narito ang pangunahing papel ng mga cookie: ang palitan ng mga cookie sa pagitan ng network server at iyong computer, na nagpapahintulot sa server na basahin ang iyong IP at unawain kung anong uri ng data ang ibibigay.

Bakit gumagamit ng mga cookie ang Bitcoin Up?

Gumagamit kami ng makabagong teknolohiya tulad ng cookies para magbigay ng mga naaangkop na serbisyo sa aming mga bisita. Sa tulong ng mga cookie, pagbubutihin namin ang website ng Bitcoin Up. Hindi kami puwedeng magbigay sa iyo ng pinakamainam na feature na inaalok namin nang hindi gumagamit ng mga cookie.

Kung hindi kami gagamit ng mga cookie, kakailanganin mong i-set up ang iyong mobile phone, tablet, o computer para bumagay ayon sa aming teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagbisita, pagbrowse, at paggamit ng aming aplikasyon at pagpapalit ng mga setting ng iyong browser para tumanggap ng mga cookie namin, lubusan kang pumapayag sa mga cookie at web beacon namin.

Kung sakaling iyong tinanggap ang mga cookie at ngayon ay handa ng i-disable ito, kakailanganin mong baguhin ang setting ng iyong browser.

Mahalaga: Ang pag-disable ng mga cookie ay maaaring humadlang sa paggana ng website, at maaaring mag-crash o hindi maipakita nang tama ang mga pahina na nais mong bisitahin.

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa aming patakaran sa mga cookie, mangyaring makipag-ugnayan sa aming pangkat ng suporta.

Anong uri ng mga cookie ang ginagamit sa Bitcoin Up?

Connecting you to the best broker for your region...