Patakaran sa Pagkapribado

Ang Patakaran sa Pagkapribado sa ibaba ay nagbibigay ng impormasyon sa pribadong koleksyon at pagpoproseso ng datos ng Bitcoin Up. Kinokolekta at pinoproseso lamang namin ang nakalantad na minimum na bilang ng datos na kailangan sa Bitcoin Up para ihatid ang mga serbisyong inaanunsiyo nito. Ang lahat ng koleksyon at pagproseso ng datos ay ginagawa alinsunod sa naaangkop na mga batas sa pribasiya.

Nangongolekta at nagpoproseso ang Bitcoin Up ng datos ng gumagamit mula sa lehitimong interes, sa kasong ito, para magbigay ng mga serbisyo at mapahusay ang pangkalahatang karanasan sa pagba-browse ng website ng mga gumagamit nito.

Tandaan na kung kinakailangan ng batas, maaaring gamitin o ibahagi ng Bitcoin Up ang ilang datos ng gumagamit na nakolekta ayon sa paraang inilarawan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

Mga Depinisyon

Binabanggit sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ang ilang mga legal na termino na may kaugnayan sa pagpoproseso ng datos at proteksiyon ng datos. Sa kasalukuyang dokumento, unawain ang mga terminong iyon ayon sa sumusunod na mga kahulugan:

Kontroler ng Datos: Ang entidad o tao, o kombinasyon ng mga entidad at tao, na may kapangyarihang magpasya kung anong impormasyon ang kokolektahin mula sa mga gumagamit at sa anong paraan. Ang Bitcoin Up ay ang Kontroler ng Datos sa kasong ito.

Personal na Datos: Ayon sa Artikulo 4(1) ng GDPR, kahit ano at lahat ng mga datos na maaaring gamitin para kilalanin ang isang natural na tao (isang pisikal na tao na makikilala sa pamamagitan ng mga salik tulad ng pangalan, ID, address (dihital o pisikal), o karagdagang pisikal, mental, demograpiko, ekonomiko, kultural, panlipunan, o iba pang mga salik). Kabilang sa mga karaniwang halimbawa ng Personal na Datos ang mga pangalan, address, litrato, opisyal na mga dokumento sa ID tulad ng mga pasaporte o lisensiya sa pagmamaneho, mga bank statement at record, sulatroniko, personal na sulat, kontrata sa batas, at iba pa.

Pagproseso ng Personal na Datos: Anumang gawain na sangkot ang Personal na Datos ng gumagamit. Halimbawa, ang pagkolekta, pag-iimbak, pag-uuri-uri, pagsasaayos, pagsususog, pagbabahagi, pagbabalik, papapalit, paglilipat, pag-link, paghaharang, pagtatanggal, at pagwasak, kasama ng iba pa.

GDPR: REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AT OF THE COUNCIL noong April 27, 2016, sa pangangalaga ng mga natural na tao kaugnay ng pagpoproseso ng Personal na Datos at ang malayang paggalaw ng gayong datos at nagbabasurang Direktiba 95/46/EC.

Impormasyong Personal na Nakakatukoy:

Ang aming software ay nakakatanggap ng mga espisipikong datos. Ang datos ng bisita ay kinokolekta lamang ng website kapag ang huli ay boluntaryong nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagpapatala para sa mga serbisyo, pagbubukas ng tanong sa suporta sa customer, o pagbibigay ng impormasyon sa résumé para makakuha ang mga oportunidad sa trabaho. Lahat ng gayong koleksiyon ng datos at pagpoproseso ay isinasagawa kasama ng may-kabatiran at hayagang pahintulot ng kliyente.

Ang Bitcoin Up ay hindi nangongolekta o nagpoproseso ng datos na walang kinalaman sa aming mga serbisyo.

Hindi ibebenta o i-pagpapalit ng Bitcoin Up ang iyong PII hanggang sa at maliban kung kami ay legal na obligado. Ang lahat ng kahilingan na tingnan ang impormasyong makakatukoy sa iyong pagkatao, kahit na ginawa ito ng mga legal na lupon, ay maingat na susuriin para matukoy namin kung mas matimbang ang mga ito kaysa sa iyong mga kalayaan at karapatan sa pagkapribado o hindi. Kung ang Bitcoin Up ay naghinuha na tama ang kahilingan at kailangang ibahagi ang iyong PII sa isang third party, malugod kang aabisuhan.

Ang aming software ay pinoprotektahan at sinisiguro sa pamamagitan ng mga encryption protocol, kasama ang Secure Socket Layer (SSL) at Secure Electronic Transaction (SET).

B. Impormasyong Hindi Personal na Nakakatukoy

Ang aming software ay awtomatikong nangongolekta ng mga impormasyong pangkalahatan, na hindi nagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng mga bisita, sa pamamagitan ng paggamit ng mga cookie. Kasama sa gayong pangkalahatang impormasyon ang mga detalye tulad ng address sa Internet, dalas ng mga pagbisita sa site, mga gawi sa pagba-browse habang nasa website ng Bitcoin Up, at iba pang pangunahing impormasyon sa pag-uugali o demograpiko. Nangongolekta ang aming site ng impormasyon sa publiko para matugunan ang pangangailangan ng customer at makapagbigay ng kasiya-siyang mga serbisyo sa customer.

Anumang oras, maaari mong tanggapin o tanggihan ang mga cookie habang ginagamit ang Bitcoin Up. Para sa iba pang impormasyon, mangyaring basahin ang aming Patakaran sa Cookie.

C. Mga Site na Third-Party

Hindi mapoprotektahan ng Bitcoin Up ang anumang personal na impormasyong ibinunyag sa mga pampublikong espasyo tulad ng mga bulletin board, website, o chat room, at hindi dapat managot para sa anumang mga pinsala na resulta ng pagbabahagi ng gumagamit ng impormasyon sa paraang ito. Nasa kapasyahan ng kliyente kung ano ang ibabahagi sa Internet at kung kanino.

Naglalaman ang Bitcoin Up ng mga link sa mga third party na site na maaari mong bisitahin at hindi nauugnay sa aming site. Inirerekomenda naming suriin nang husto ang mga pahayag ng patakaran sa pagkapribado ng mga website na binibisita mo, dahil maaaring naiiba ang mga ito sa amin.

Kung kinakailangan naming ibahagi ang iyong impormasyon sa isang third party, aabisuhan ka ng Bitcoin Up at pormal na hihilingin ang iyong hayagang pagpapahintulot bago ibahagi ang iyong datos sa sinuman. Hindi ibabahagi ng Bitcoin Up ang iyong datos nang wala kang pahintulot.

Mga Batayan sa Pagkolekta at Pagpoproseso ng Personal na Datos

Nangongolekta at nagpoproseso ang Bitcoin Up ng datos hanggang sa kung paano ito kinakailangan para gumana ang aming website gaya ng inaasahan, para kami ay makapagbigay at makatupad sa aming mga serbisyong pagpapareha sa broke, pati na rin ang pagsusuri sa mga potensyal na aspeto para pahusayin ang aming (mga) website. Nangongolekta at nagpoproseso ang Bitcoin Up ng datos alinsunod sa lahat ng nauugnay na batas sa pribasiya na may kinalaman sa mga karapatan at kalayaan ng gumagamit.

Nasa ibaba ang apat na legal na grounds para sa koleksyon at pagproseso ng datos ng gumagamit ng Bitcoin Up:

(a) Pagtupad sa Kontrata: kapag ang Bitcoin Up ay nangangailangan ng iyong datos upang matupad ang kontrata para sa isang serbisyong iyong hiniling na aming ibigay sa iyo, halimbawa, ang pagrerehistro ng account.

(b) Koleksyon na may Pahintulot: kapag nakuha ng Bitcoin Up ang iyong datos sa iba pang mga kadahilanan ngunit palaging mayroon ng iyong sa kabatiran at maliwanag na pahintulot.

(c) Pagsunod sa batas: kapag hiniling ng Bitcoin Up ang iyong datos na tugunan ang aming mga legal na obligasyon sa ilalim ng EU at iba pang mga nauugnay na batas sa proteksyon ng datos.

(d) Lehitimong interes: kapag kinakailangan ng Bitcoin Up ang iyong personal na datos para magtaguyod ng lehitimong interes, maliban kung mapapatunayan ito sa legal na kasiya-siyang antas na ang mga karapatan ng user sa pagiging pribado ay mas mataas kaysa sa isinasaad na dahilan ng Bitcoin Up para sa koleksyon ng datos at pagpoproseso.

Maging aware na ang Bitcoin Up ay hindi ang pangunahing Prosesor ng Datos at hindi namin itinatago ang datos ng user na kinokolekta namin sa aming mga server. Kapag nagrehistro ang isang customer ng isang Bitcoin Up account para makaugnay sa isang broker, ipinapadala namin ang kanilang datos sa isa sa aming mga third party na kasosyo (na awtomatikong pinipili), na may hayagang pahintulot ng gumagamit. Ang ikatlong partidong brokerage na ito ay nagsisilbing Prosesor ng Datos.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa pagpoproseso ng datos, mangyaring dalhin ang mga iyon sa pansin ng Prosesor ng Datos, sa pagkakataong ito, ang broker na Bitcoin Up ay awtomatikong itinalaga sa iyo sa panahon ng pagrerehistro.

Mga Gamit ng Iyong Personal na Datos

Gaya ng dati nang itinakda, kinokolekta lamang ng Bitcoin Up ang pinakamababang dami ng datos na kinakailangan para sa katuparan ng aming mga serbisyo. Ginagamit namin ang datos na ito para magawa ang sumusunod:

(a) Paglikha ng account at komunikasyon: kung gagamitin mo ang mga form sa website ng Bitcoin Up para magrehistro ng account o makipag-ugnayan sa amin, gagamitin namin ang impormasyong ibinigay para tuparin ang serbisyong hiniling mo. Kung pupunan mo ng iyong personal na impormasyon ang mga form sa aming website, ibinibigay mo ang iyong may-kabatirang pahintulot sa aming paggamit ng gayong datos. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming koleksyon at pagpoproseso ng datos na ito o hindi mo ito ibibigay, hindi magagampanan ng Bitcoin Up ang mga hiniling na serbisyo.

(b) Abiso ng mga espesyal na alok: lakip ang may-kabatirang pahintulot ng gumagamit, maaaring lumapit ang Bitcoin Up upang abisuhan sila tungkol sa anumang mga promosyong alok na itinuturing nito na maaaring makainteres ang customer. Ang pagpoproseso ng iyong datos ay kailangan para matugunan ang tungkuling ito.

(c) Mga update at pagpapabuti sa Bitcoin Up: paminsan-minsan, maaari naming maproseso ang iyong datos para pag-aralan ang mga pagkilos ng user para sa layuning pagandahin ang aming website at maghatid ng mas kawili-wiling karanasan ng gumagamit sa Bitcoin Up sa hinaharap.

Pag-iimbak ng Personal na Datos

Kahit hindi itinatago ng Bitcoin Up ang mga record ng iyong Personal na Datos, maaari kaming makipagtulungan sa mga third-party service providers na maaaring maantala sa pagproseso ng iyong Personal na Datos sa hiling ng Bitcoin Up. Ang lahat ng gayong mga proseso ay gagawin alinsunod sa kasalukuyang Patakaran ng Pagkapribado at mga batas sa pagprotekta sa datos. Hindi kailanman ibabahagi ng Bitcoin Up ang iyong datos sa anumang mga third party nang wala ang iyong may-kabatiran at malayang ibinigay na pahintulot.

Ang mga third-party na service provider na ito ang aming mga kapartner na affiliate financial broker na sumusunod sa GDPR at iba pang kaugnay na mga batas sa pagprotekta sa datos.

Ipinapayo sa lahat ng gumagamit na maging pamilyar sa Patakaran sa Pagkapribado ng kanilang itinalagang broker para sa higit pang impormasyon kung paano pinapangasiwaan ng Prosesor ng Datos ang kanilang datos.

D. Mga Limitasyon at Inaasahan

Lubos kaming sumusunod sa lokal, estado, at pederal na mga opisyal sa anumang imbestigasyon na may kaugnayan sa Bitcoin Up (kabilang na ang pribado at personal na electronic communications na naipadala).

Gumagawa kami ng mahigpit na mga hakbang upang patuloy na suriin ang iba’t ibang karapatan sa paga-ari. Ang software ay maaaring gamitin upang i-monitor ang mga komunikasyon para: (i) protektahan ang paga-ari at mga karapatan ng iba; (ii) punan ang regulasyon, batas o isang kahilingan ng gobyerno; (iii) magbigay ng datos kung ang ganoong pagbubunyag ay mahalaga sa pagtupad ng hiling, regulasyon o ordinansa ng gobyerno.

Bilang Kontroler ng Datos, ang Bitcoin Up ay maaaring lapitan ng mga lupon ng gobyerno at lokal na mga awtoridad para magbigay ng datos ng gumagamit kung may kinalaman ito sa isang kriminal na imbestigasyon. Sa gayong mga kaso, ipaaalam ng Bitcoin Up sa user ang kahilingan at makukuha ang kanilang pahintulot hangga’t kinakailangan ito ng batas. Kasabay nito, sinisiguro namin sa aming mga customer na patiunang masusing susuriin ng Bitcoin Up ang anumang naturang kahilingan na magbahagi ng datos ng gumagamit para tukuyin kung legal na kinakailangang ibahagi ang datos na nakolekta mula sa aming mga gumagamit at kung ang kahilingan ng third party para sa akses sa gayong impormasyon ay lumalabag sa mga kalayaan at karapatan ng gumagamit.

Ang mga karagdagang third party ay maaaring magkaroon ng akses sa ilang personal na datos ng mga gumagamit ng Bitcoin Up para sa mga teknikal na kadahilanan. Halimbawa, ang hosting company na ginagamit ng Bitcoin Up para sa kanyang (mga) website ay isa sa gayong Prosesor ng Datos na kailangan para maging posible ang aming mga serbisyo. Tanging ang nakalantad na minimum na bilang ng datos ang ibinabahagi sa ganitong paraan, ayon sa mga teknikal na pangangailangan sa pagpapatakbo ng Bitcoin Up, at nang may ganap na pagtingin sa anumang mga naaangkop na batas sa pagprotekta sa datos, upang hindi lumabag sa mga karapatan ng mga gumagamit sa pagiging pribado.

Mga Personal na Detalye ng mga Bata

Ang mga batang mas mababa sa edad na 18 ay hindi maaaring magparehistro sa Bitcoin Up. Kung may kilala kang mas mababa sa 18 at gumamit ng huwad na pagkakakilanlan para magparehistro, dapat mo itong iulat agad sa amin.

Maaari kang makipag-ugnayan sa aming koponan ng suporta na papatnubay sa iyo sa proseso ng pag-uulat. Pagkatanggap ng iyong reklamo, tiniyak namin sa iyo na kami’y kikilos sa pinakamadaling panahon hangga’t maaari, sisiyasatin ang isyu, at gagawa ng angkop na mga hakbang.

Mga Karapatan sa Proteksiyon ng Datos

Ang GDPR at iba pang batas na nauugnay sa pribasiya ay nagbibigay ng maraming mahahalagang karapatan sa lahat ng mga customer:

(a) Akses ng paksa: ang mga kliyente ay maaaring humiling ng akses sa alinman sa kanilang personal na datos na nakolekta at naproseso ng Bitcoin Up.

(b) Pagwawasto: maaaring hilingin ng mga kliyente na susugan ng Bitcoin Up ang anuman sa kanilang personal na datos sa mga sitwasyon kung saan itinuturing nila itong mali.

(c) Pagtatanggal: ang mga kliyente ay maaaring humiling na burahin ng Kolektor ng Datos ang kanilang personal na datos. Sa gayong mga kaso, sinisikap ng Bitcoin Up na ipaalam sa anumang Prosesor ng Datos na maaaring mayroong kopya ng datos ng gumagamit ang kahilingan ng gumagamit para sa pagtatanggal.

(d) Paglilipat: maaaring hilingin ng mga kliyente na ipadala ng Bitcoin Up ang kanilang Personal na Datos sa isa pang third party na kanilang napili na may pahintulot.

(e) Mga Reklamo: ang mga kliyente ay maaaring magsampa ng pormal na reklamo tungkol sa pangongolekta at pagpoproseso ng kanilang personal na datos sa kani-kanilang awtoridad na nangangasiwa sa pribasiya at pangangalaga sa mga datos sa kanilang bansang tinitirhan.

(f) Paghihigpit: maaaring hilingin ng mga kliyente na limitahan ng Kontroler ng Datos ang access sa ilan o sa lahat ng kanilang personal na datos sa ilang pagkakataon, gaya sa panahon ng isang bukas na kahilingan ng reklamo.

Isa pa, ang mga customer ay may ganitong karagdagang mga karapatan:

  • Ang karapatan na bawiin ang kanilang pahintulot sa koleksyon at pagpoproseso ng datos, kung saan ang koleksyon at pagproseso ng datos ay maaari lamang isagawa gamit ang pahintulot ng gumagamit;
  • Makipagtalo sa mga batayan ng lehitimong interes na ibinigay ng Kontroler ng Datos para sa koleksyon at pagpoproseso ng datos sa mga pagkakataon kung saan naniniwala ang gumagamit na mas nakahihigit ang mga kalayaan at karapatan nila kaysa sa mga iminumungkahi ng Bitcoin Up na dahila sa koleksyon at pagpoproseso ng datos.
  • Mga Pagbabago sa Nilalaman

    Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, kasama ang lahat ng nilalaman ng aming website, ay maaaring magbago, kaya makabubuting pana-panahong tingnan ang pahinang ito para manatiling nakakaalam tungkol sa anumang pagbabago.

    Maaaring amyendahan ng Bitcoin Up ang Patakaran na ito at iba pang nilalaman nang walang paunang abiso sa customer. Ang patuloy mong paggamit sa (mga) website ay nangangahulugan ng iyong pagsang-ayon sa anumang pagbabagong ginawa, batid mo man ito o hindi.

    Connecting you to the best broker for your region...