Regulamin

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Handel kryptowalutami jest wysoce ryzykowny i podatny na spekulacje. Ze względu na zmienność rynku, inwestorzy mogą stracić cały swój kapitał. Z tego powodu nigdy nie należy handlować pożyczonymi pieniędzmi lub pieniędzmi, na których utratę nie można sobie pozwolić. Do momentu opanowania tajników tradingu zalecamy również inwestowanie z jednoczesnym zachowaniem pracy na pełen etat. Jeśli nie masz pewności co do swoich możliwości handlowych, skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym, aby zapobiec podjęciu złych decyzji finansowych. Inwestowanie w kryptowaluty nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z naszych usług. Udostępniane treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto, możliwość dostępu do naszej strony nie oznacza, że nasze usługi są zgodne z prawem w Twoim kraju zamieszkania.

Szczególnie w Wielkiej Brytanii, tamtejsze FCA wydała oświadczenie polityczne PS 20/10 zakazujące promocji i sprzedaży kontraktów CFD na kryptowaluty, skierowanych do inwestorów z Wielkiej Brytanii. My również zakazujemy takich działań i nie obsługujemy inwestorów z Wielkiej Brytanii.

Twoje wyniki inwestycyjne zależą od wielu czynników zewnętrznych, popytu i podaży, Twojej determinacji, poziomu doświadczenia, a także wyczucia czasu. Zawsze handluj z należytą starannością!

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Funkcjonujemy jako platforma marketingowa, która łączy inwestorów z brokerami. Otrzymujemy wynagrodzenie od naszych partnerów na zasadzie afiliacji. W związku z tym nie dokonujemy żadnych porównań, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez podmioty zewnętrzne.

Za każdym razem, gdy klikniesz link partnerski, możemy otrzymać prowizję. Nie generuje to żadnych dodatkowych opłat dla Ciebie i jest niezależne od Twoich wyników handlowych. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami każdej odwiedzanej strony i upewnienie się, że broker, z którym nawiązałeś kontakt, jest prawnie uregulowany i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za udostępnianie danych w internecie przez nieuprawnione podmioty.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem przez podjęciem decyzji o rejestracji na naszej platformie Bitcoin Up i korzystaniu z naszych usług, aplikacji i treści. Warunki i zasady określone w Regulaminie są prawnie wiążące podczas korzystania z naszej strony i jej usług. 

Akceptacja Regulaminu Bitcoin Up

Rejestrując się na naszej stronie, użytkownik zgadza się z zamieszczonym i regularnie aktualizowanym na naszej stronie Regulaminem. 

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy korzystają z naszych usług, treści, materiałów.

Uprawnienia

Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie masz obowiązek udostępnić wszystkie prawne dokumenty potwierdzające, że jesteś pełnoletni (minimum 18 lat). Jeśli użytkownik dostarczy nieprawdziwą dokumentację, jego konto zostanie zawieszone i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w kryteriach uprawnienia do obrotu kryptowalutami, możemy uzyskać prawo do odmowy naszych usług także dotychczasowym użytkownikom.

Każdy kraj ma swój własny zestaw praw i przepisów dotyczących handlu kryptowalutami. Będziesz musiał sprawdzić, czy Twój kraj lub miejsce zamieszkania zezwalają na legalny handel kryptowalutami. 

Rejestracja

Treści Użytkownika

To my zapewniamy treści zawarte na stronie, ale to użytkownik ponosi wyłączną dopowiedzialność za korzystanie z nich oraz za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku ich zastosowania.

Zawieszenie Konta

Connecting you to the best broker for your region...