Warunki i Zasady

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Handel kryptowalutami jest wysoce ryzykowny i podatny na spekulacje. Ze względu na zmienność rynku, inwestorzy mogą stracić cały swój kapitał. Z tego powodu nigdy nie należy handlować pożyczonymi pieniędzmi lub pieniędzmi, na których utratę nie można sobie pozwolić. Zalecamy również inwestowanie jednocześnie z pełnoetatową pracą, do momentu opanowania tajników tradingu. Jeśli nie masz pewności co do swoich możliwości handlowych, skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym, aby ograniczyć podejmowanie złych decyzji finansowych. Inwestowanie w kryptowaluty może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z naszych usług. Udostępniane treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto, dostęp do naszej strony nie oznacza, że nasze usługi są zgodne z prawem w Twoim kraju zamieszkania.

Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, tamtejsze FCA wydała oświadczenie polityczne PS 20/10 zakazujące promocji i sprzedaży kontraktów CFD na kryptowaluty, skierowanych do inwestorów z Wielkiej Brytanii. My również nie akceptujemy takich działań i nie obsługujemy inwestorów z Wielkiej Brytanii.

Twoje wyniki inwestycyjne zależą od wielu czynników zewnętrznych, popytu i podaży, determinacji, poziomu doświadczenia, a także wyczucia czasu. Zawsze handluj z należytą starannością!

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Funkcjonujemy jako platforma marketingowa, która łączy inwestorów z brokerami. Otrzymujemy wynagrodzenie od naszych partnerów na zasadzie afiliacji. W związku z tym nie dokonujemy żadnych porównań ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez podmioty zewnętrzne.

Za każdym razem, gdy klikniesz link partnerski, możemy otrzymać prowizję. Nie generuje to żadnych dodatkowych opłat dla Ciebie i jest niezależne od Twoich wyników handlowych. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami każdej odwiedzanej strony i upewnienie się, że broker, z którym nawiązałeś kontakt, jest regulowany i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za udostępnianie danych w internecie przez nieuprawnione podmioty.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Warunkami i Zasadami przez podjęciem decyzji o rejestracji w naszej platformie Bitcoin Up i korzystaniu z naszych usług, aplikacji i treści. Określone warunki i zasady są prawnie wiążące podczas korzystania z naszej strony i jej usług. 

Akceptacja Warunków i Zasad

Rejestrując się na naszej stronie, użytkownik zgadza się z zamieszczonymi i regularnie aktualizowanymi na naszej stronie warunkami i zasadami. 

Warunki i zasady mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy korzystają z naszych usług, treści, materiałów.

Uprawnienia

Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie, należy zaprezentować wszystkie legalne dokumenty potwierdzające, że wiek użytkownika nie jest mniejszy niż 18 lat. Jeśli użytkownik dostarczy nieprawdziwą dokumentację, jego konto zostanie zawieszone i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w kryteriach uprawnienia do obrotu kryptowalutami, możemy uzyskać prawo do odmowy naszych usług osobom już zaangażowanym. 

Każdy kraj ma swój własny zestaw praw i przepisów dotyczących handlu kryptowalutami. Będziesz musiał sprawdzić, czy twój kraj lub miejsce zamieszkania zezwala na legalny handel kryptowalutami. 

W każdym razie nie można korzystać z usług Bitcoin Up, które zostały zabronione przez witrynę. 

Rejestracja

Treści Użytkownika

Treść użytkownika, która została wygenerowana, przesłana, przedłożona, rozpowszechniona lub zamieszczona przez niego osobiście, lub pośrednio, jest odpowiedzialnością osoby, która ją zamieściła. Przekazując swoje treści, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co przedstawiają i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej utratę.

Zawieszenie Konta

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...