Warunki i Zasady

Prosimy dokładnie zapoznać się z Warunkami i Zasadami przez podjęciem decyzji o rejestracji w naszej platformie Bitcoin Up i korzystaniu z naszych usług, aplikacji i treści. Określone warunki i zasady są prawnie wiążące podczas korzystania z naszej strony i jej usług. 

Akceptacja Warunków i Zasad

Rejestrując się na naszej stronie, użytkownik zgadza się z zamieszczonymi i regularnie aktualizowanymi na naszej stronie warunkami i zasadami. 

Warunki i zasady mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy korzystają z naszych usług, treści, materiałów.

Uprawnienia

Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie, należy zaprezentować wszystkie legalne dokumenty potwierdzające, że wiek użytkownika nie jest mniejszy niż 18 lat. Jeśli użytkownik dostarczy nieprawdziwą dokumentację, jego konto zostanie zawieszone i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w kryteriach uprawnienia do obrotu kryptowalutami, możemy uzyskać prawo do odmowy naszych usług osobom już zaangażowanym. 

Każdy kraj ma swój własny zestaw praw i przepisów dotyczących handlu kryptowalutami. Będziesz musiał sprawdzić, czy twój kraj lub miejsce zamieszkania zezwala na legalny handel kryptowalutami. 

W każdym razie nie można korzystać z usług Bitcoin Up, które zostały zabronione przez witrynę. 

Rejestracja

Treści Użytkownika

Treść użytkownika, która została wygenerowana, przesłana, przedłożona, rozpowszechniona lub zamieszczona przez niego osobiście, lub pośrednio, jest odpowiedzialnością osoby, która ją zamieściła. Przekazując swoje treści, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co przedstawiają i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej utratę.

Zawieszenie Konta

Ostrzeżenie o ryzyku

Jeśli zauważy się straty finansowe, które według użytkownika występują w niewytłumaczalny sposób, zawsze można zażądać zamknięcia konta. Lub przedyskutować tę sprawę z naszym działem obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, żeby sprawdzić, czy istnieje sposób, w jaki możemy udzielić porad i wsparcia.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...