Dasar Privasi

Dasar Privasi di bawah memberikan maklumat tentang pengumpulan dan pemprosesan data peribadi Bitcoin Up. Kami mengumpul dan memproses hanya minimum data yang diperlukan untuk Bitcoin Up untuk menyampaikan perkhidmatan yang diiklankan. Semua pengumpulan dan pemprosesan data dilakukan mengikut undang-undang privasi yang sepadan.

Bitcoin Up mengumpul dan memproses data pengguna daripada kepentingan yang sah, dalam kes ini, untuk menyediakan perkhidmatan dan meningkatkan keseluruhan pengalaman menyemak imbas tapak web penggunanya.

Ambil perhatian bahawa jika undang-undang memerlukannya, Bitcoin Up boleh menggunakan atau berkongsi beberapa data pengguna yang dikumpul mengikut cara yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Definisi

Dasar Privasi ini menyebut beberapa terma undang-undang yang berkaitan dengan pemprosesan data dan perlindungan data. Dalam dokumen ini, fahami istilah tersebut mengikut takrifan berikut:

Pengawal Data: Entiti atau orang, atau gabungan entiti dan orang, dengan kuasa untuk memutuskan maklumat yang akan dikumpulkan daripada pengguna dan dengan cara apa. Bitcoin Up ialah Pengawal Data dalam kes ini.

Data Peribadi: Menurut Artikel 4(1) GDPR, mana-mana dan semua data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti orang sebenar (orang fizikal yang boleh dikenal pasti melalui faktor seperti nama, ID, alamat (digital atau fizikal), atau faktor fizikal, mental, demografi, ekonomi, budaya, sosial atau lain-lain tambahan). Contoh biasa Data Peribadi termasuk nama, alamat, gambar, dokumen ID rasmi seperti pasport atau lesen memandu, penyata dan rekod bank, e-mel, surat-menyurat peribadi, kontrak undang-undang dan banyak lagi.

Pemprosesan Data Peribadi: Sebarang operasi yang melibatkan Data Peribadi pengguna. Contohnya, pengumpulan, penyimpanan, pengisihan, organisasi, pindaan, perkongsian, pengambilan semula, pengubahsuaian, pemindahan, pemautan, penyekatan, pemadaman dan pemusnahan, antara lain.

GDPR: PERATURAN (EU) 2016/679 PARLIMEN EROPAH DAN MAJLIS pada 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data tersebut dan Arahan 95/46/EC yang dimansuhkan.

Maklumat Pengenalan Peribadi (PII):

Perisian kami menerima data tertentu. Data pelawat dikumpul oleh tapak web hanya apabila yang terakhir memberikan maklumat secara sukarela dengan mendaftar untuk perkhidmatan, membuka pertanyaan sokongan pelanggan, atau menyediakan maklumat resume untuk mencapai peluang pekerjaan. Semua pengumpulan dan pemprosesan data sedemikian dilakukan dengan persetujuan termaklum dan jelas pelanggan.

Bitcoin Up tidak mengumpul atau memproses data yang tidak berkaitan dengan perkhidmatan kami.

Bitcoin Up will not sell or trade your PII until and unless we are legally obligated to. All requests to view your personally-identifiable information, even when made by legal bodies, will be carefully reviewed so we may determine if they outweigh your freedoms and rights to privacy or not. If Bitcoin Up concludes that the request is valid and needs to share your PII with a third party, you will be duly notified.

Perisian kami telah dilindungi dan dilindungi oleh protokol penyulitan, termasuk Secure Socket Layer (SSL) dan Secure Electronic Transaction (SET).

Maklumat Tidak Boleh Dikenalpasti Secara Peribadi

Perisian kami secara automatik mengumpul maklumat am, yang tidak mendedahkan identiti pelawat, melalui penggunaan kuki. Maklumat am tersebut termasuk butiran seperti alamat Internet, kekerapan lawatan tapak, tabiat menyemak imbas semasa berada di tapak web Bitcoin Up dan maklumat tingkah laku atau demografi asas yang lain. Tapak kami mengumpulkan maklumat awam untuk memenuhi keperluan pelanggan dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang memuaskan.

Pada bila-bila masa, anda boleh menerima atau menolak kuki semasa menggunakan Bitcoin Up. Untuk maklumat lanjut, sila baca Dasar Kuki kami.

Laman Pihak Ketiga

Bitcoin Up tidak boleh melindungi sebarang maklumat peribadi yang didedahkan di ruang awam seperti papan buletin, tapak web atau bilik sembang, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh perkongsian maklumat pengguna dengan cara ini. Terpulang kepada budi bicara pelanggan untuk menentukan perkara yang hendak dikongsi dalam talian dan dengan siapa.

Bitcoin Up mengandungi pautan ke tapak pihak ketiga yang mungkin anda lawati dan tidak berkaitan dengan tapak kami. Kami mengesyorkan anda menyemak dengan teliti penyata dasar privasi tapak web yang anda lawati, kerana ia mungkin berbeza daripada kami.

Jika kami dikehendaki untuk berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga, Bitcoin Up akan memberitahu anda dan secara rasmi meminta kebenaran eksplisit anda sebelum berkongsi data anda dengan sesiapa sahaja. Bitcoin Up tidak akan berkongsi data anda tanpa kebenaran anda.

Asas Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi

Bitcoin Up mengumpul dan memproses data setakat yang diperlukan untuk tapak web kami berfungsi seperti yang dimaksudkan, untuk kami menyediakan dan memenuhi perkhidmatan pemadanan broker kami, serta untuk menyiasat kawasan yang berpotensi untuk penambahbaikan pada tapak web kami. Bitcoin Up mengumpul dan memproses data mengikut semua perundangan privasi yang berkaitan dan berkenaan dengan hak dan kebebasan pengguna.

Di bawah ialah empat alasan undang-undang untuk pengumpulan dan pemprosesan data pengguna Bitcoin Up:

(a) Pemenuhan kontrak: apabila Bitcoin Up memerlukan data anda untuk memenuhi kontrak untuk perkhidmatan yang anda minta, kami sediakan kepada anda, contohnya, pendaftaran akaun.

(b) Pengumpulan melalui persetujuan: apabila Bitcoin Up mengumpul data anda atas sebab lain tetapi sentiasa dengan kebenaran termaklum anda yang jelas.

(c) Pematuhan terhadap undang-undang: apabila Bitcoin Up memerlukan data anda untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami di bawah EU dan undang-undang perlindungan data lain yang berkaitan.

(d) Kepentingan sah: apabila Bitcoin Up memerlukan data peribadi anda untuk mengejar kepentingan yang sah, melainkan ia boleh dibuktikan pada tahap yang memuaskan dari segi undang-undang bahawa hak pengguna untuk privasi melebihi Bitcoin Up’ s menyatakan sebab pengumpulan dan pemprosesan data.

Harap maklum bahawa Bitcoin Up bukanlah Pemproses Data utama dan tidak menyimpan data pengguna yang dikumpulnya pada pelayannya. Apabila pelanggan mendaftarkan akaun Bitcoin Up untuk tujuan dipadankan dengan broker, kami menghantar data mereka kepada salah satu rakan kongsi gabungan pihak ketiga kami (yang dipilih secara automatik), dengan persetujuan jelas pengguna. Pembrokeran pihak ketiga ini berfungsi sebagai Pemproses Data.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang pemprosesan data, sila bawa mereka kepada perhatian Pemproses Data, dalam hal ini, broker Bitcoin Up telah diberikan secara automatik kepada anda semasa pendaftaran.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Seperti yang ditetapkan sebelum ini, Bitcoin Up hanya mengumpul jumlah minimum data yang diperlukan untuk memenuhi perkhidmatan kami. Kami menggunakan data ini untuk mencapai perkara berikut:

(a) Penciptaan dan komunikasi akaun: jika anda menggunakan borang di tapak web Bitcoin Up untuk mendaftar akaun atau menghubungi kami, kami akan menggunakan maklumat yang diberikan untuk memenuhi perkhidmatan yang anda minta. Dengan mengisi maklumat peribadi anda dalam borang di laman web kami, anda memberikan persetujuan termaklum anda untuk kami menggunakan data tersebut. Jika anda enggan bersetuju dengan pengumpulan dan pemprosesan data kami atau tidak memberikannya, Bitcoin Up tidak akan dapat menyediakan perkhidmatan yang diminta.

(b) Pemberitahuan tawaran istimewa: dengan persetujuan termaklum pengguna, Bitcoin Up boleh menghubungi mereka untuk memberitahu mereka tentang sebarang tawaran promosi yang dianggapnya mungkin menarik minat pelanggan. Memproses data anda diperlukan untuk memenuhi fungsi ini.

(c) Kemas kini dan penambahbaikan pada Bitcoin Up: kadangkala, kami mungkin memproses data anda untuk mengkaji gelagat pengguna bagi tujuan menambah baik tapak web kami dan menyampaikan pengalaman pengguna Bitcoin Up yang lebih menyeronokkan pada masa hadapan.

Menyimpan Data Peribadi

Walaupun Bitcoin Up tidak menyimpan rekod Data Peribadi anda, kami mungkin bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin ditugaskan untuk memproses Data Peribadi anda atas permintaan Bitcoin Up. Semua pemprosesan sedemikian akan dilakukan mengikut Dasar Privasi dan undang-undang perlindungan data ini. Bitcoin Up tidak akan berkongsi data anda dengan mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda yang dimaklumkan dan diberikan secara percuma.

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga ini ialah rakan kongsi broker kewangan gabungan kami yang mematuhi GDPR dan undang-undang perlindungan data lain yang berkaitan.

Semua pengguna dinasihatkan untuk membiasakan diri dengan Dasar Privasi broker yang ditetapkan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Pemproses Data mengendalikan data mereka.

Keterbatasan dan Jangkaan

Kami mematuhi sepenuhnya pegawai tempatan, negeri dan persekutuan dalam sebarang penyiasatan yang berkaitan dengan Bitcoin Up (termasuk komunikasi elektronik peribadi dan peribadi yang dihantar).

Kami mengambil langkah yang ketat untuk mengawal pelbagai hak proprietari. Perisian ini boleh digunakan untuk memantau komunikasi untuk: (i) melindungi harta benda dan hak orang lain; (ii) memenuhi peraturan, undang-undang atau permintaan kerajaan; (iii) menyediakan data jika pendedahan tersebut penting untuk memenuhi permintaan, peraturan atau ordinan kerajaan.

Sebagai Pengawal Data, Bitcoin Up mungkin didekati oleh badan kerajaan dan pihak berkuasa tempatan untuk memberikan data pengguna jika ia berkaitan dengan penyiasatan jenayah. Dalam kes sedemikian, Bitcoin Up akan memaklumkan kepada pengguna tentang permintaan tersebut dan mendapatkan persetujuan mereka setakat yang diperlukan oleh undang-undang. Pada masa yang sama, kami memberi jaminan kepada pelanggan kami bahawa Bitcoin Up akan menganalisis dengan teliti sebarang permintaan sedemikian untuk berkongsi data pengguna terlebih dahulu untuk menentukan sama ada perlu di sisi undang-undang untuk berkongsi data yang dikumpul daripada pengguna kami dan jika permintaan pihak ketiga untuk akses kepada maklumat tersebut melanggar kebebasan dan hak pengguna.

Pihak ketiga tambahan mungkin mempunyai akses kepada beberapa data peribadi pengguna Bitcoin Up atas sebab teknikal. Sebagai contoh, syarikat pengehosan Bitcoin Up menggunakan untuk tapak webnya ialah salah satu Pemproses Data yang diperlukan untuk membolehkan perkhidmatan kami. Hanya data minimum yang dikongsi dengan cara ini, mengikut keperluan teknikal menjalankan Bitcoin Up, dan dengan mengambil kira sepenuhnya mana-mana undang-undang perlindungan data yang berkenaan, supaya tidak melanggar hak privasi pengguna.

Butiran Peribadi Kanak-kanak

Kanak-kanak di bawah umur 18 tidak boleh mendaftar di Bitcoin Up. Jika anda mengetahui sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun dan telah menggunakan identiti palsu untuk mendaftar, anda mesti segera melaporkannya kepada kami.

Anda boleh menghubungi pasukan sokongan kami, yang akan membimbing anda melalui proses pelaporan. Setelah menerima aduan anda, kami memberi jaminan bahawa kami akan bertindak secepat mungkin, menyiasat isu tersebut dan mengambil langkah yang sewajarnya.

Hak Perlindungan Data

GDPR dan perundangan berkaitan privasi lain memberikan beberapa hak penting kepada semua pelanggan:

(a) Akses subjek: pelanggan boleh meminta akses kepada mana-mana data peribadi mereka yang dikumpul dan diproses oleh Bitcoin Up.

(b) Pembetulan: pelanggan boleh meminta Bitcoin Up meminda mana-mana data peribadi mereka sekiranya mereka menganggap data itu direkodkan secara tidak tepat.

(c) Pemadaman: pelanggan boleh meminta Pengumpul Data memadamkan data peribadi mereka. Dalam kes sedemikian, Bitcoin Up berjanji untuk memaklumkan mana-mana Pemproses Data yang mungkin mempunyai salinan data pengguna tentang permintaan pemadaman pengguna.

(d) Pemindahan: pelanggan boleh meminta Bitcoin Up menghantar data peribadi mereka kepada pihak ketiga lain yang mereka pilih dan dengan persetujuan mereka.

(e) Aduan: pelanggan boleh memfailkan aduan rasmi mengenai pengumpulan dan pemprosesan data peribadi mereka dengan pihak berkuasa masing-masing yang bertanggungjawab ke atas privasi dan perlindungan data di negara kediaman mereka.

(f) Sekatan: pelanggan boleh meminta agar Pengawal Data mengehadkan akses kepada beberapa atau semua data peribadi mereka dalam beberapa keadaan, seperti semasa tempoh permintaan aduan terbuka.

Tambahan pula, pelanggan mempunyai hak tambahan ini:

  • Hak untuk menarik balik persetujuan mereka terhadap pengumpulan dan pemprosesan data, di mana pengumpulan dan pemprosesan data hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pengguna;
  • Pertikaikan alasan kepentingan sah yang diberikan oleh Pengawal Data untuk pengumpulan dan pemprosesan data dalam kes di mana pengguna percaya kebebasan dan hak mereka melebihi sebab yang dicadangkan oleh Bitcoin Up untuk pengumpulan dan pemprosesan data.
  • Perubahan Kandungan

    Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan semua kandungan tapak web kami, mungkin tertakluk kepada perubahan, jadi sebaiknya anda menyemak halaman ini secara berkala untuk kekal dimaklumkan tentang sebarang perubahan.

    Bitcoin Up boleh meminda Dasar ini dan kandungan lain tanpa notis awal kepada pelanggan. Penggunaan berterusan tapak web kami oleh anda merupakan persetujuan anda terhadap sebarang perubahan yang dibuat, tidak kira sama ada anda menyedarinya atau tidak.

    Connecting you to the best broker for your region...